ისწავლე ჩვენთან ერთად.

განვითარდი ჩვენთან ერთად.

  • სწავლების თანამედროვე მეთოდები.
  • პროფესიაზე შეყვარებული მასწავლებლები.
  • მოსახერხებელი ადგილმდებარეობა.

ისწავლე უცხო ენა 16 საათში

ისწავლე უცხო ენა 16 საათში

ისწავლე უცხო ენა 16 საათში

სიმღერები თარგმანით

video

YESTERDAY / გუშინ

სტროფი Yesterday, All my troubles seemed so far away (ჯერ კიდევ) გუშინ, მეჩვენებოდა, რომ ყველა ჩემი გასაჭირი შორს იყო Now it looks...