12 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ვისწავლოთ უცხო ენა

732
 1. უცხო ენის სწავლა გხდის უფრო პოზიტიურს განსხვავებული კულტურის ადამიანების მიმართ;
 2. უცხო ენის სწავლა აუმჯობესებს ანალიტიკური აზროვნების უნარს;
 3. უცხო ენის ცოდნა გხდის მეტად კონკურენტუნარიანს გასაუბრებისას;
 4. უცხო ენის ცოდნა საშუალებას გაძლევს უფრო ღრმად გაეცნო განსხვაბულ კულტურებს;
 5. უცხო ენის სწავლა ზრდის შემოქმედებითობას;
 6. უცხო ენის სწავლა ავითარებს კომუნიკაციის უნარს;
 7. საზღვარგარეთ მოგზაურობა უფრო ადვილი და სასიამოვნოა, როცა ადგილობრივთა თუ არა ინგლისური ენა მაინც გესმის;
 8. უცხო ენის სწავლა ავითარებს პრობლემის გადაჭრის უნარს;
 9. მთავრობაში, ბიზნესში, მედიცინაში, სამართალში, ტექნოლოგიებში, მარკეტინგსა თუ სამხედრო ინდუატრიაში, სადაც არ უნდა მუშაობდე, უცხო ენის ცოდნა ზრდის შენს შესაძლებლობებს;
 10. უცხო ენების სწავლა აუმჯობესებს მეხსიერებას;
 11. უცხო ენის ცოდნა აფართოებს მსოფლხედვას, ახდენს პიროვნების გამოცდილების ლიბერალიზაციას და ხდის მას უფრო მოქნილსა და ტოლერანტულს;
 12. უცხო ენის სწავლა აღებს მუსიკის, ცეკვის, მოდის, კულინარიის, ფილმების, ფილოსოფიის, მეცნიერების და ა.შ. კარს.